Dominique Roos

Mijn naam is Dominique Roos en ik ben reeds decennialang actief in de hulpverlenings-, onderwijs- en managementwereld.

Tijdens mijn universitaire studies wisselde ik in het kader van Erasmus ervaringen uit met verschillende disciplines in verschillende Europese landen en werd mijn scriptie door de Universiteit van Gent in boekvorm uitgegeven.

Na mijn universitaire studies volgde ik bijkomende opleidingen in New York, behaalde aan de Vlerich Management School te Gent "The Best Business Planning Award" en specialiseerde mij verder in het begeleiden van moeilijk werkbare groepen en teams.

Ik was gedurende 20 jaar verantwoordelijk voor een samenwerkingsverband met partners uit totaal verschillende disciplines en niveaus zijde lokale en provinciale overheden, OCMW's, parketten, politiediensten, scholen (netoverschrijdend), hulpverleningssector (zowel ambulant als residentieel), ziekenhuizen, huisartsen en voorzieningen uit de Bijzondere Jeugdzorgen.

Via het Centrum voor Andragogiek en het Centrum Nascholing voor Onderwijs, verbonden aan de universiteit van Antwerpen, en via AMODO train en coach ik professionals uit het onderwijs, lokale en federale overheden en bedrijfsleiders van KMO's in het aangaan van de uitdagingen die zich in een snel veranderende maatschappij op de werkvloer stellen.