Therapie

Relatietherapie

Je hoeft niet op het punt te staan om uit elkaar te gaan vooraleer beroep te doen op relatietherapie. Als koppel denk je soms dat relatietherapie pas aan de orde is wanneer de problemen diepgeworteld zijn in de relatie en het niet langer lukt om als koppel te functioneren. Kortom, je voelt je eenzaam in jouw relatie en je bent meer ongelukkig dan gelukkig.

In de relatietherapie kunnen we u en uw partner preventief handvatten aanreiken om de issues die de relatie tussen jullie beiden bemoeilijken aan te pakken.

Wanneer uw partner het door omstandigheden niet ziet zitten om te participeren aan de therapie kan je gerust een individueel gesprek aanvragen. In deze gesprekken staan we stil bij de moeilijkheden die je ondervindt in jouw relatie om samen naar oplossingen te zoeken om jouw relatie te verbeteren.
Uiteraard is het sneller werken wanneer u met z'n tweeën de gesprekken kan volgen.

Het is vanzelfspreken dat we in de therapiekamer een huiselijke en veilige omgeving creëren waarbij open en eerlijk over gevoelens, emoties, verwachtingen en kwetsuren kan gesproken worden.

Is het te laat om de relatie te redden dan helpen we jullei afscheid te nemen op een manier dat jouw relatie een toekomstige relatie niet kan belasten en de kinderen kunnen blijven rekenen op ouders die erin slagen een ouderpaar te vormen, ook al zijn ze geen partner meer.

Stress en Burn-out

Wannneer we signalen van overmatige stress niet tijdig herkennen of erkennen dan kunnen we op termijn in een burn-out terechtkomen.

De ene persoon zal eerder klachten hebben van psychische aard en de andere zal eerder lichamelijke klachten hebben of een combinatie van beide.

Burn-out is zodanig complex dat we verschillende behandelingsmethoden terzelfdertijd gaan inzetten.

Psychotherapie om de gedachten te kanaliseren, medicatie in samenspraak met de huisarts om de ernstige symptomen op te vangen, cognitieve therapie, relaxatie en beweging om te ontspannen, aanpassing van de voeding,.. teneinde het stresssysteem terig in balans te brengen.

Daarnaast gaan we samen met jou op zoek naar de arbeidsfactoren die voor jou een risico inhouden om inzicht te krijgen in datgene wat voorheen foet liep en helpen jou op deze manier jouw re-integratie in jouw job of een gesprek met jouw leidinggevende voor te bereiden.

In de behandeling gaan we je niet alleen jouw functioneren terug op peil brengen, we leren jou ook om beter te luisteren naar jouw lichaam. Op deze manier herken je de signalen van overbelasting en kan je tijdig bijsturen zodanig dat je niet hervalt.

We maken voor jou een plan op maat en werken op de oorzaken. De burn-out wordt gezien als een groeipotentieel in plaats van iets wat jou voor de rest van jouw leven uit jouw lood slaat.

Functionele klachten

Functionele klachten is een andere naam voor psychogene klachten of psychosomatiek. Het betekent dat er lichamelijke klachten worden ervaren zoals klachten in de maag- en darmstreek, oorsuizen, nek- en rugklachten, hoofdpijn, vermoeidheid, etc. Met functionele klacht wordt er bedoeld dat het functioneren verstoord is.

Je bent ondertussen al een hele tijd op zoek naar de oorzaak, gaat van dokter naar dokter, maar er wordt geen duidelijke diagnose vastgesteld. De frustratie loopt op, en ondertussen heb je nog geen verlichting van de klachten.

Onderzoek toont aan dat meer dan de helft van de patiënten in het verleden een psychotrauma heeft opgelopen. Dit door bijvoorbeeld een overlijden van een naaste of dierbare, een traumatisch ongeval, misbruik, maar ook kan chronische stress bij de grond van deze klachten liggen.

Wij gaan op zoek naar het moment waar de klachten zijn ontstaan en verwerken het trauma. Dit in overleg met de huisarts of een andere behandelende arts om de symptomen te verlichten.

Single coaching

Ben je onlangs uit elkaar gegaan met jouw partner? Merk je dat na een bepaalde tijd de relatie telkens wordt afgebroken? Zijn er patronen in jouw relaties die steeds opnieuw terugkeren? Lukt het moeilijker om mensen te leren kennen door een laag zelfbeeld? Heb je bindings- en verlatingsangst?

We luisteren naar jouw verhaal en krijgen inzicht in jouw patronen waar je steeds op vastloopt. Samen gaan we op zoek naar de oplossing zodat je als happy single verder kan of klaar bent om een standvastige en liefdevolle relatie aan te gaan.