Online class: Managen van (corona) angsten en spanningen in jouw team

Het coronavirus is in onze samenleving nog altijd aanwezig met het reële risico op een heropflakkering in het najaar. Dit betekent dat heel wat mensen op de werkvloer te maken krijgen met angst en angst is een krachtige emotie. Het kan voortkomen uit stress maar is niet hetzelfde en wanneer teamleden bang zijn op de werkvloer voor hun veiligheid en gezondheid dan kan dit het ontstaan van een angstcultuur in de hand werken.

 Als leidinggevende is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er voldoende bliksemafleiders aanwezig zijn die ertoe leiden dat de ervaren angsten en spanningen niet belemmerend of demotiverend gaan werken en angst geen prominent, structureel en collectief karakter krijgt; dat deel gaat uitmaken van de dagelijkse gang van zaken op school.

Deze nascholing reikt je de nodige handvatten daartoe aan en leert jou het wezenlijke verschil tussen angst en stress kennen.

Daarnaast staan we stil bij bliksemafleiders die nadelige effecten van angst op uw organisatie/school helpen voorkomen. Er worden jou als leidinggevende  technieken aangereikt om jouw teamleden te ondersteunen in het krijgen en behouden van een gevoel van beheersing en controle over hun angsten en deze daadwerkelijk te verminderen. 

Op deze manier kan een angstcultuur in jouw organisatie/in jouw school voorkomen worden. 

The email to associate with this registration.
The number of spaces you wish to reserve. 997 spaces remaining.